اس ام اس

پیامها و جملات زیبا

مارس16
image_pdfimage_print

درود بر كساني كه . . .
    از پاكي شان دوستي آغاز ميشود،
از صداقتشان دوستي ادامه مي يابد
    و به واسطه ي وفاي شان دوستي پاياني ندارد.

  امام حسين عليه السلام

*–*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*–*
فقير به دنبال شادي ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش فقير است . . .
كودك به دنبال آزادي بزرگتر و بزرگتر به دنبال سادگي كودك است . . .
پير به دنبال قدرت جوان و جوان در پي تجربه سالمند است . . .
آنانكه رفته اند در آرزوي بازگشت و آنانكه مانده اند در روياي رفتن . . .

خداوندا . . .
                    كدامين راه در كجاي دنيا بسته است ?

 

 

 

كه هيچ رهگذري به مقصد نميرسد  . . .

*–*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*–*

تقوا از تخصص لازم تر است. آنرا میپذیریم، اما میگوئیم . . . آنکس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بی تقواست  /دکتر چمران/

* روزگار كودكي يادش بخير . . .
روز و شب‌هاي خوشش يادش بخير . . .
زندگي مثل سلامي ساده بود  . . .
زندگاني صبح و شامي ساده بود  . . .
سفره‌ي نان و پنيري داشتيم           در نداري چشم سيري داشتيم
وقت بخشش دست ما لرزش نداشت . . .
مال دنيا اينقدر ارزش نداشت  . . .
آدماش تاب و تحمل داشتند                             برخدا خيلي توكل داشتند . . .

* شاد باش . . .
بگذار آوازه ي شاد بودنت چنان در شهر بپيچد كه . . .
رو سياه شوند آنانكه بر سر غمگين شدنت . . . شرط بسته اند

* بهاي سنگيني داده ام تا فهميدم . . .
كسي را كه قصد ماندن ندارد بايد . . . راهي كرد

* مانند شيشه شكستنم آسان بود اما . . .
ديگر به من دست نزن، اين بار زخمي ات خواهم نمود

* دلم گرم خداونديست كه . . .
با دستانم براي ياكريم خانه گندم ميريزد . . .
چه بخشنده خداي عاشقي دارم كه ميخواند مرا . . . با آنكه ميداند . . . گنهكارم
دلم گرم است . . . ميدانم بدون لطف او . . . تنهاي تنهايم

*باران هميشه مي بارد . . .
اما مردم محو تماشاي ستاره اند . . .
ناداني است . . . آنهمه اشك را به يك چشمك . . . فروختن

*خدايا . . .
دست من به آسمانت نمي رسد
اما دست تو كه به زمين مي رسد . . .

* كاش خداوند دستاني را قسمتمان كند كه . . .
پاهايش با ديگري راه نرود

* خاطرات همچون چوب هاي تري هستند كه . . .
با آتش زندگي، نه ميسوزند و نه خاكستر مي شوند

* دير آمدي باران . . . خيلي دير . . .
من مدتهاست كه از فراق نبودنت خشكيده ام

* ساعاتي كه در انتظار خوشبختي هستيم . . .
لذت بخش تر از دقايقي است كه به خوشبختي رسيده ايم

* از وحشت مرداب خودم دلگيرم . . . بخدا منتظر فرصت يك تغييرم . . .
من اگر بركه صفت ماندم و دريا نشدم . . . چه كنم بسته تقديرم و بي تقصيرم . . .
مگذاريد دگر برسر راهم تله اي . . . من خودم بي تله در دام خودم زنجيرم . . .

* در هياهوي زندگي دريافتم . . .
چه دويدن هاييكه فقط پاهايم را از من گرفت در حاليكه گويي ايستاده بودم . . .
چه غصه هاييكه فقط باعث سپيدي مويم شد در حاليكه قصه اي بيش نبود  . . .
دريافتم كسي هست كه اگر بخواهد مي شود و اگر نه كه نمي شود . . .
به همين سادگي . . .
كاش نه ميدويدم و نه غصه مي خوردم . . . فقط اورا مي خواندم

* خود را نرنجان . . .
آنكه بودنت را قدر ندانست لايق حضور در فكرت هم نيست

* از رها كردن نترس . . .
هيچ كس نمي تواند چيزي را كه مال توست از تو بگيرد . . .
و تمام دنيا نمي تواند چيزي را كه مال تو نيست را برايت حفظ كند . . .

* آنجا و آنچه را كه هستي افكار و باورهايت رقم زده اند . . .
افكار و باورهايت را تغيير بده . . .
تا آنجا و آنچه را كه هستي تغيير داده باشي

* مردم اغلب بي انصاف بي منطق و خودمحورند . . .
. . . ولي آنان را ببخش . . .
اگر مهربان باشي تورا به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم ميكنند . . .
. . . ولي مهربان باش . . .
اگر درستكار باشي فريبت مي دهند . . .
. . . ولي درستكار باش . . .
نيكي هاي امروزت را فراموش مي كنند . . .
. . . ولي نيكوكار باش . . .
و در نهايت مي بيني هرآنچه هست همواره ميان تو و خداوندگار است نه ميان تو و مردم

* ديدن لبخند آنهايي كه رنج مي كشند . . .
از ديدن اشك هايشان دردناكتر است

* بچه كه بودم دردهايم را به يك زبان ناله ميكردم . . . همه مي فهميدند
بزرگ كه شدم درد دلها را به صد زبان مي گويم . . . كسي نميفهمد

* هروقت در فريب دادن كسي موفق شدي به اين فكر نباش كه:
او چقدر احمق بوده
به اين فكر كن كه او: چقدر به تو اعتماد داشته

* زندگي مثل آب در ليوان ترك خورده مي مونه . . . بخوري تموم ميشه، نخوري حروم ميشه
پس تا ميتوني از زندگيت لذت ببر چون در هر صورت تموم ميشه

* آسمان چشمانت را براي كسي كه معني نگاهت را نمي فهمد ابري نكن

* خشم مانند طوفان است، بعد از مدتي فرو خواهد نشست.
ولي بدان كه حتما شاخه هايي را شكسته است

* دوست واقعي مثل صبح مي مونه، نميشه تمام روز داشتش . . .
اما مطمئن هستي كه فردا، روز بعد، هفته بعد، سال بعد و تا ابد هست . . .

* براي دوست داشتن وقت لازم است اما براي نفرت، گاهي فقط يك حادثه يا يك ثانيه كافي است

* نقش يك درخت پير را در زندگي بازي مي كنم. نمي دانم بايد چشم انتظار بهار باشم، يا هيزم شكن ؟

* اگر سنگ در مسير رود نباشد صداي آب زيبا نيست

* چه ساده بودم كه گمان مي كردم دورم ميگردند، كساني‌كه دورم ميزدند

* رسيده ام به حس برگي كه مي داند باد از هر طرف كه بيايد، سرانجامش افتادن است

* كاش باران به كوير دلمان ببارد تا از رنگين كمانش، پلي بسازيم براي ديدار

* خسته ام از اين زندان، كه نامش زندگيست. پس قشنگي‌هاي دنيا مال كيست؟
باختم در عشق اما باختن تقدير نيست ساختم با درد تنهايي مگر تقدير چيست؟

* به يادم باش كه در يادم بماني، كه ما باهم رفيق بوديم زماني. . .
گذشته ها اگر رفت و گذشتند، ولي در قلب من بازهم، هماني . . .

* تورا اي گل كماكان دوست دارم. به قدر  ابر و باران دوست دارم.
كجا باشي، كجا باشم، مهم نيست. تورا تا زنده هستم، دوست دارم

* شادباش. . . بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپيچد،
كه روسياه شوند، آنانكه بر سر غمگين شدنت شرط بسته اند

*  آدمها براي هم سنگ تمام ميگذارند، اما نه در وقتي كه درميانشان هستي . . . نه . . .
آنجا كه در ميان خاك خوابيدي، سنگ تمام را ميگذارند و مي روند

* حكايت رفاقت، حكايت سنگ‌هاي كنار ساحله كه يكي يكي جمعشون مي‌كني. . .
بعدشم يكي يكي پرتشون ميكني تو دريا. . .
اما يه وقتايي سنگ‌هاي قيمتي گيرت مياد كه هيچ وقت نميتوني پرتشون كني. . . .
تو يكي از اون‌هايي

* من از همه دست كشيدم كه توباشي همه‌ام. با توبودن، از همه دست، كشيدن دارد

* تو بشو ساحل قلبم من ميشم ماهي مرده تا بگن به عشق ساحل لب دريا جون سپرده

* گه گاهي سفري كن به حوالي دلت، شايد از جانب ما خاطره‌اي منتظر لمس نگاهت باشد

* هميشه نگاهت به آن بالا باشد تا دلت از آدم‌ها و كارهاي اين پايين نشكند

* قلبم فداي آن عزيزي كه دنيايي از دلتنگي را به اميد يك لحظه ديدنش به جان ميخرم

* شايد دور . . . شايد نزديك . . . فاصله‌اي نيست بين قلب‌هايي كه به ياد هم مي‌تپند

* دلم كار دست است. خودم بافتمش. تارش از سكوت و پودش از تنهايي . . .

* سقف آرزوهاي ما كف آرزوهاي ديگري است. دنيا بطور ناجوانمردانه اي آپارتمان است

*